Tadalis-predaj

Tadalis 2 balenia 8 tabliet 20mg

24.00€

View Detail
Kategórie:

Popis

POPIS PRODUKTU:

TADALIS SX 20mg Tablety JE NÁHRADA LIEKU CIALIS !

TADALIS je určený pre muža , ktorý trpí poruchou erektilnej dysfunkcie . Za stav erektilnej dysfunkcie sa považuje stav, keď muž nemôže dosiahnuť a udržať dostatočnú erekciu potrebnú pre pohlavný styk ..

Tadalis tak ako Cialis obsahuje účinnú látku TADALAFIL – Každá tableta obsahuje 20mg tejto účinnej látky

Tadalis SX proti erektilnej dysfunkcii je 100 % alternatíva lieku Cialis

Účinky lieku Tadalis:

TADALIS / tadalafil / patrí do skupiny látok , ktoré sa nazývajú inhibítory fosfodiesterázy typu 5. Po pohlavnú stimuláciu – sexuálnom vzrušení TADALIS uvoľňuje hladkú svalovinu cievy penisu a umožní lepší prietok krvi do tkanív tohto orgánu . Výsledkom je zlepšenie erektilnej funkcie . Upozornenie : Tadalis nepomôže ľuďom , ktorí netrpia na erektilnú dysfunkciu . TADALIS nepôsobí bez pohlavnej stimulácie – sexuálneho vzrušenia . S Vašou partnerkou sa pred pohlavným stykom musíte venovať sexuálnej predohre takisto , ako keby ste vôbec neužívali liek na liečbu erektilnej dysfunkcie .

Kedykolvek v priebehu doby trvania účinku Tadalisu môžete pri sexuálnej stimulácii dosiahnuť erekciu a mať kvalitný sex !

Tadalis SX – bezpečnosť pri užívaní lieku

Podmienky bezpečného používania prípravku Tadalis SX :

Nikdy neužívajte TADALIS SX tablety ak: • ak máte alergiu na tadalafil • ak užívate lieky , ktoré obsahujú organické nitráty v akejkoľvek forme alebo látky uvoľňujúce oxidu dusnatého , ako . amylnitrit ; ide o skupinu liekov ( “nitráty “) ,ktoré sa používajú pri liečbe anginy pectoris ( ” bolesť na hrudníku ” ) .Ukázalo sa , že CIALIS zosilňuje účinky týchto liekov .

•ak užívate lieky , ktoré obsahujú nitráty v akejkoľvek forme

• ak trpíte vážnejším ochorením srdca alebo ste nedávno prekonali infarkt .

• ak ste nedávno prekonali cievnu mozgovú príhodu .

• ak máte nízky krvný tlak alebo neliečený vysoký krvný tlak .

• ak ste niekedy trpeli stratou videnia v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu ( NAION ) , poruchou , ktorá sa niekedy uvádza ako ” očná príhoda ” . Kedy nie je pre Vás vhodný liek TADALIS ?

• keď trpíte poruchou červených krviniek , rakovinou kostnej drene , leukémiou ( rakovina krvi ) alebo máte deformáciu penisu .

• ak máte závažnú poruchu pečene .

• ak máte závažnú poruchu obličiek . Prípravok TADALIS neužívajte pokiaľ užívate iné lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie .

TADALIS nie je určený pre ženy, ani osobám , ktoré sú mladšie ako 18 rokov .

Tadalis SX – návod na užívanie lieku

Odporúčaná dávka lieku TADALIS :

Odporúčaná počiatočná dávka je jedna polovica 20mg tabletky ( 10mg ) pred pohlavným stykom . Ak účinok takejto dávky nie je dostatočný , môžete zvýšiť dávku na 20 mg – 1 celú tabletku .

Kedy užiť Tadalis ?

Prípravok Tadalis SX užite v odporúčanej dávke 20 až 30 minút pre sexuálnou aktivitou – pohlavným stykom .

Ako užiť TADALIS ?

TADALIS je určený na vnútorné použitie . Tabletu Tadalisu užite ústne a zapite malým množstvom vody . TADALIS sa môže užívať bez ohľadu na príjem potravy .

Ako dlho trvá účinok Tadalisu ?

Účinky TADALISu môžu byť účinné až po dobu 36 hodín po užití tabletky . Je dôležité si uvedomiť , že TADALIS nepôsobí bez pohlavnej stimulácie – sexuálneho vzrušenia . Pitie väčšieh množstvo alkoholu môže mať nepriaznivý vplyv na schopnosť dosiahnuť erekciu a môže spôsobiť prechodný pokles Vášho krvného tlaku . Ak ste užili, či plánujete užiť TADALIS , nepite alkohol ( hladina alkoholu v krvi 0,08 % a viac ) , môže to zvýšiť riziko vzniku závratov , keď sa budete chcieť postaviť . TADALIS 10 mg a 20 mg je určený na užívanie pred očakávanou sexuálnou aktivitou – pohlavným stykom a nie je vhodný na trvalé každodenné použitie . Prípravok TADALIS NESMIETE užívať viac ako raz denne !

Tadalis SX 20mg tablety – možné nežiaduce účinky lieku

Tak ako všetky lieky , aj prípravok TADALIS môže mať nežiaduce účinky , ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého .Tieto účinky sú zvyčajne mierne až stredne ťažké . Ak je vedľajší účinok opísaný v tejto písomnej informácii ako ” veľmi častý ” , znamená to že bol hlásený aspoň u 1 z 10 pacientov užívajúcich liek . Ak je vedľajší účinok opísaný ako ” častý ” , znamená to že bol hlásený u viac ako 1 z každých 100 pacientov , ale u menej ako 1 z každých 10 pacientov . Ak je vedľajší účinok opísaný ako ” menej častý ” , znamená to že bol hlásený u viac ako 1 z každých 1 000 pacientov , ale u menej ako 1 z každých 100 pacientov . Ak je vedľajší účinok opísaný ako “zriedkavý ” , znamená to že bol hlásený u viac ako 1 z každých 10 000 pacientov , ale u menej ako 1 z každých 1 000 pacientov . Veľmi často hláseným vedľajším účinkom u pacientov užívajúcich TADALIS bola bolesť hlavy . Často hlásené nežiaduce účinky u TADALISu sú : bolesť chrbta , bolesť svalov , začervenanie tváre , opuch nosovej sliznice , mierne závraty a poruchy trávenia . Menej časté nežiaduce účinky sú alergické reakcie vrátane vyrážky , bolesti brucha , spätné vtekaniu obsahu žalúdka do pažeráka , mierne rozmazané videnie , bolesť očí , nadmerné potenie , pocit búšenia srdca , rýchly pulz, vysoký krvný tlak , nízky krvný tlak a bolesť na hrudníku . Medzi zriedkavé vedľajšie účinky u pacientov užívajúcich TADALIS patria mdloby , epileptické záchvaty a prechodnú stratu pamäti , opuchy viečok , červené oči, náhle zhoršenie alebo strata sluchu a krvácanie z nosa . V zriedkavých prípadoch môže po užití lieku TADALIS vzniknúť dlhotrvajúca , prípadne aj bolestivá erekcia penisu . Ak máte erekciu , ktorá trvá viac ako 4 hodiny , musíte okamžite vyhľadať lekára . Niektoré ďalšie nežiaduce účinky boli hlásené u mužov užívajúcich TADALIS s odhadovaným výskytom veľmi zriedkavé , ktoré neboli pozorované v klinických štúdiách . Zahŕňajú migrénu , opuch tváre , závažné kožné vyrážky , niektoré poruchy ovplyvňujúce prekrvenie očí , nepravidelný srdcový rytmus , angínu pectoris a náhlu srdcovú smrť . Ak sa ktorýkoľvek z nežiaducich účinkov ako podstatný , alebo ak na sebe oznámte to , prosím, svojmu ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi .

Tadalis – výhody

Dlhé trvanie účinku : Na rozdiel od prípravku Viagra , prípravok Tadalis SX tablety má šesťkrát dlhšie trvanie účinku – 24 až 36 hodín . To znamená , že jeho účinná látka tadalafil podporuje stoporenie penisu pri vzrušení a muž je schopný opakovať pohlavný styk kedykoľvek počas doby pôsobenia prípravku . Tadalis SX je 100 % náhrada ( genericum ) Cialisu s výrazne nižšou cenou !