lovegra

Lovegra pre ženy 2 balenie 8 tabliet 100mg

26.00€

View Detail
Kategórie:

Popis

POPIS PRODUKTU:

Lovegra 100 mg filmom obalené tablety
Vyrába ju svetova spoločnosť Cipla – Ajanta PHARMA LIMITED . obsahuje Sildenafil

ČO JE Lovegra A NA ČO SA POUŽÍVA:

Prípravok Lovegra je liekom zo skupiny nazývanej inhibítory fosfodiesterázy typu 5. Po jej užití dochádza pri zodpovedajúcom sexuálnom vzrušení k uvoľneniu hladkých svalových vlákien kontrolujúcich prítok krvi do vagíny, čím sa zvýši prítok krvi do tohto orgánu. Prípravok Lovegra Vám pomôže navodiť orgazmus len vtedy, ak ste sexuálne stimulovaný. V prípade, že netrpíte poruchami orgazmu, nemal by ste užívať tento liek.
Prípravok Lovegra sa používa na liečbu žien s poruchami erekcie. Táto porucha je tiež známa pod pojmom impotencia. Ide o situáciu, keď žena nemôže počas sexuálneho vzrušenia dosiahnuť orgazmus.


AKO UŽIJETE Lovegra

Neužívajte Lovegru :
• ak užívate lieky obsahujúce nitráty alebo donory oxidu dusnatého, ako je napr Isoamyl – nitrit. Tieto prípravky sa najčastejšie používajú pri liečbe angíny pectoris (bolesti na hrudníku). Prípravok Lovegra môže závažne zvýšiť účinok týchto liekov. Ak takéto lieky užívate, vždy to oznámte svojmu lekárovi. Ak si nie ste istí, vždy sa opýtajte lekára alebo lekárnika.
• keď ste alergický (precitlivený) na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

• ak máte závažnú srdcovú poruchu alebo závažnú poruchu pečene.

• ak ste mali nedávno cievnu mozgovú príhodu (mŕtvicu), srdcový infarkt, alebo ak mátenízky krvný tlak
• ak máte zriedkavú vrodenú poruchu očí (ako je retinitis pigmentosa)

• ak ste prišiel o zrak v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu

(NAION).

Prípravok Lovegra nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov.

Liečba osôb s poruchou funkcie obličiek alebo pečene
Ak máte poruchu pečene alebo obličiek, mali by ste túto skutočnosť prebrať s lekárom. Ten posúdi, či je potrebné dávku lieku Lovegra upraviť.


Vzájomné pôsobenie s ďalšími liekmi :
Prosím , informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch , ktoré užívate alebo ste užívali v nedávnej dobe , a to aj o liekoch , ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.
Prípravok Lovegra môže ovplyvňovať účinok iných liekov, najmä tých , ktoré sú určené na liečbu bolesti na hrudníku . V prípade náhlych zdravotných problémov by ste mali ošetruje, že ste užili prípravok Lovegra . Neužívajte Lovegra spoločne s inými liekmi, pokiaľ Vám to nepovolí Váš lekár. Prípravok Lovegra môže spôsobiť výrazné zvýšenie účinku liekov obsahujúcich nitráty a liekov schopných uvoľňovať oxid dusnatý ako je napr Isoamyl – nitrit , ktoré sú často používané pri liečbe anginy pectoris ( alebo bolesti na hrudi ) . Ak užívate takéto lieky , nesmiete užívať Lovegra .
Ak užívate lieky , ktoré patria do skupiny inhibítorov proteáz , napríklad na liečbu AIDS , odporučí Vám
zvyčajne Váš lekár prípravok Lovegra o najmenšie možné sile 25 mg . Niektorí pacienti , ktorí užívajú alfa – blokátory na liečbu vysokého krvného tlaku alebo problémov s prostatou , môžu zaznamenať závraty alebo stratu rovnováhy pri vstávaní . Toto sú príznaky posturálnej hypotenzie ,
ktorá sa prejavuje ako nízky krvný tlak pri rýchlom posadení alebo vstávaní . niektorí pacienti
zaznamenali tieto príznaky pri užívaní Lovegra s alfa – blokátory .
Príznaky:
posturálna hypotenzia sa môže najpravdepodobnejšie objaviť v priebehu 4 hodín po podaní sildenafilu. Mal by ste pravidelne užívať svoju dennú dávku alfa – blokátora, než začnete užívať Lovegra, aby sa znížila pravdepodobnosť nástupu týchto príznakov. Lekár môže začať liečbu liekom Lovegra dávkou 25 mg.


Užívanie lieku Lovegra s jedlom a nápojmi
Ak si vezmete prípravok Lovegra s jedlom, účinok lieku sa môže prejaviť trochu neskôr.
Riadenie a obsluha strojov :
Prípravok Lovegra môže spôsobiť závrat a ovplyvniť videnie. Mali by ste preto poznať svoju reakciu na prípravok Lovegra pred tým, než budete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
AKO SA Lovegra UŽÍVA
Vždy užívajte liek Lovegra presne podľa inštrukcií svojho lekára. Ak si nie ste istí správnym užívaním, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Zvyčajná dávka je 50 mg. Užite prípravok Lovegra približne jednu hodinu pred sexuálnou aktivitou. Tabletu prehltnite celú a zapite ju dúškom vody. Ak máte pocit, že liek Lovegra účinkuje príliš silno alebo naopak slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Prípravok Lovegra Vám pomôže dosiahnuť orgazmus len ak dôjde k sexuálnemu dráždeniu. Doba, po ktorej začne prípravok účinkovať, je u každého človeka odlišná, ale obvykle sa pohybuje medzi pol až hodinou. Ak prípravok Lovegra užijete spolu s ťažkým jedlom, môže sa nástup účinku oddialiť.


Pitie alkoholu môže dočasne zhoršiť schopnosť dosiahnuť orgazmus. Aby ste dosiahli maximálneho účinku Vášho lieku sa odporúča pred užitím lieku Lovegra nepiť nadmerné množstvo alkoholu. Ak po užití lieku Lovegra nedosiahnete orgazmu alebo je orgazmus nedostatočný pre celý pohlavný styk, poraďte sa o ďalšom postupe so svojím lekárom.

Neužívajte viac ako jednu tabletu lieku Lovegra denne.

Ak užijete viac lieku Lovegra, ako ste mali:


Dávky vyššie ako 100 mg nezvyšujú účinnosť, navyše môže dôjsť k zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov alebo k ich prehĺbeniu. Neužívajte viac tabliet, ako Vám povie Váš lekár. Vyhľadajte svojho lekára, ak užijete viac tabliet, ako ste mali,.